Klinická štúdia


1.Účel štúdie
V poslednej dobe prebieha rada pokusov o vyriešenie problémov spôsobovaných korpulenciou, ktorá spôsobuje nárast ochorenia dospelých a je spôsobená modernizáciou. Táto štúdia sa zaoberá účinkami vibračného cvičenia na fyzickú konštitúciu a silu a jeho zdravotnými dôsledkami pri dlhodobom praktikovaní pozitívnymi metódami a jej predmetom sú ženy s nadváhou vo veku 30 – 50 rokov.

2.Študijné metódy a obsah
1)Predmet štúdie (1) Dvanásť žien, pomeru tuku nad 40% a stupeň viac než 126%, bez špeciálnych chorôb, vo veku od 30 do 50 rokov. Veková a fyzická charakteristika je uvedená nižšie v tabuľke 1.

Tabuľka 1 – Fyzická charakteristika predmetu štúdie
Vek Výška (cm) Váha (kg) Percento tuku %  Stupeň (%)
40,2 (4,6) 157,3 (4,5) 64,5 (6,5) 40,0  (5,8) 126,3 (12,8)
 
2)      Testované položky
(1)      Celkový prísun kalórií: Množstvo energie (Kcal), bielkovin (g), tukov (g), vlákniny (g), vápniku (mg), fosforu (mg), sodíku (mg), kalia (mg), Va (R.E.), B1 (mg), B2 (mg), niacimu (mg), Vc (mg)

(2)      Fyzická štruktúra: ľadviny, pomer tuku,  Panniculus Adiposus (dutina brušná, spodná lopatka, femorálna oblasť, crus, hrudník, nohy, paže)

(3)      Fyzická sila: celková telesná sila, postreh, pružnosť (ohýbánie a sedenie), vytrvalosť (maximálny príjem kyslíku, 75% HR max.), rovnováha (stánie na jednej nohe so zatvorenými očami), sila chrbtových svalov, rýchlosť reakcie (na svetlo, na zvuk)

(4)      Obsah tuku v krvi: neutrálny tuk, celkový cholesterol, lipoprotein s vysokou hustotou, lipoprotein s nízkou hustotou, lipoprotein s veľmi nízkou hustotou

  3. Cvičenia
Päťkrát týždenne po dobu 6 týždňov. Doba cvičenia 5 minúť vo vzpriamenom postoji, 2 minúty v polohe pripomínajúcej jazdu na koni (ohyb kolien 120 stupňov), celkový nastavený čas cvičenia 7 minút. Prvý týždeň dve sady cvikov, každý ďalší týždeň o sadu viacej. Kmitočet (Hz) nastavený na hodnotu telesná váha x 0,25 pre vzpriamenú polohu, telesná váha x 0,3 pre polohu pripomínajúcu jazdu na koni , s pevnou intenzitou cvičenia.

Cvičenie prebiehalo  od 14. do 18. hodiny popoludní. Počiatočná sada trvala 7 minút a postupne se počet sád zvyšoval až na 7.
 
4.Výsledky testu
1)        Celkový prísun kalórií
Celkový prísun kalórií bol znížený pred cvičením i po cvičení a podrobnosti sú uvedené nižšie v tabuľke 2.

Tabuľka 2
Stav Pred cvičením 1 týždeň 2 týždeň 3 týždeň 4 týždeň         5 týždeň 6 týždeň hodnota P  
A B A B A B A B     A B A P =
Celkový prísun kalórií 2129,2
(461,3)
2475,6
(677,1)
2042,5
(658,1)
2040
(527,3)
2218
(745,6)
2285,6
(540,3)
1721
(628,8)
1970,9
(581,2)
1985,7
(452,0)
1982,3
(557,9)
1976,6
(383,2)
2031,8
(408,9)
1557
 
 2)       Fyzická konštitúcia Ako je vidieť z tabuľky 3, vplyv vibračných cvičení na fyzickú konštitúciu behom 6 týždňov ukazuje, že váha pred zahájením cvičení 64,5 kg bola po cvičení znížená na 63,1 (p<0,001). Index telesnej hmotnosti ukazuje zníženie o 2,3% (p<0,01) (26,1 pred cvičením, 25,5 po cvičení) Pomer tuku sa znížil o 12% (p<0,001) (40,0% pred cvičením, 35,3% po cvičení) Panniculus Adiposus pre spodnú lopatku sa znížil o 15% (p<0,001) (33,5 mm pred cvičením, 28,4 mm po cvičení). Panniculus Adiposus pro hornú Crista Iliaca sa znížil o 16% (p<0,001) (35,0 mm pred cvičením, 29,5 mm po cvičení).

Tabuľka 3 – Zmeny fyzickej konštitúcie pred a po cvičení
Testovaná položka Pred cvičením Po cvičení Zmena Hodnota p
Hmotnosť  (kg) 64,5  63,1  2,2% 0,001
Index telesnej hmotnosti 26,1 25,5  2,3% 0,002
Pomer tuku % 40,0 ± 5,8 35,3 ± 5,8 11,8% 0,001
Panniculus Adiposus spodná lopatka (mm) 33,5  ±  6,1 28,4  ±  5,8 15,3% 0,001
Panniculus Adiposus horná Crista Iliaca (mm) 35,0  ±  7,9 29,5  ±  7,5 15,8% 0,001
Panniculus Adiposus femorálne (mm) 42,3  ±  5,8 35,6  ±  6,5 15,9% 0,002

 3)        Svalová síla Ako je vidieť z tabuľky 4, účinok vibračného cvičenia na silu svalov ukazuje zvýšenie sily chrbtových svalov o 10% (p<0,05) (57,8 kg pred cvičením, 64,1 kg po cvičení). Svalová sila na 1 kg sa zvýšila o 12% (p<0,05) (8,9 w pred cvičením, 10,0 w po cvičení) Odhad sily svalov vektorom energie a rýchlosti sa zvýšil o 16% (p<0,05) (158,0 w pred cvičením, 187,4 w po cvičení).

Tabuľka 4 – Svalová sila a jej zmena pred a po cvičení
Testovaná položka Pred cvičením Po cvičení Zmena Hodnota p
Sila chrbtových svalov 57,8 ± 12,5 64,1 ±  13,4 9,9% 0,018
Celková telesná sila 8,9 ± 2,7 10,9 ± 2,7 11,5% 0,012
Rýchlosť - energia 157,0 ± 76,1 157,0 ± 76,1 15,7% 0,032

4)        Funkcie nervovej sústavy Ako je vidieť z tabuľky 5, účinok vibračného cvičenia na nervovú sústavu predstavoval zlepšenie o 14,30% (p<0,05) (0,746 pred cvičením, 0,644 po cvičení). Rýchlosť postrehu sa zvýšila o 6% (p<0,05) (35,8 pred cvičením, 38,2 po cvičení).

Tabuľka 5 – Nervové funkcie
Testovaná položka Pred cvičením Po cvičení Zmena Hodnota p
Opakovaný úskok do strany 35,8 (3,2) 38,2 (2,4) 6,3% 0,023
Celková doba reakcie tela 0,746 (0,136) 0,644 (0,007) 14,3% 0,006

5)         Hustota tuku v krvi Ako je vidieť z tabuľky 6, účinok vibračného cvičenia na obsah tuku v krvi predstavoval zníženie o 10% (p<0,005) (celkový cholesterol pred cvičením 208,8 mg/dl, po cvičení 188,6 mg/dl) a obsah neutrálneho tuku sa zvýšil o 33% (p<0,005) (134,6 mg/dl pred cvičením, 89,9 mg/dl po cvičení)

Tabuľka 6 – Zmena hustoty tuku v krvi
Testovaná položka Pred cvičením Po cvičení Zmena Hodnota p
Celkový cholesterol (mg/dl) 108,8 (41,2) 188,6 (35,7) 9,7% 0,02
Neutrálny tuk (mg/dl) 134,6 (61,6) 89,8 (42,8) 33,3% 0,01


5. Záver
Záver z testu na dvanástich (12) ženách s nadváhou, ktorý trval 6 týždňov a prebiehal na vibračnom cvičiacom stroji, jeho účinek na telesnú konštitúciu a silu je následujúci:
  1. Pokles indexu telesnej hmotnosti o 2,3%, pokles obsahu tuku o 12% a zníženie lopatky Panniculus Adiposus asi o 16%, zvýšenie Crista Iliaca a zníženie femorálnych partií v priemere  po 6 týždňoch vibračných cvičení.
  2. Sila chrbtových svalov sa zvýšila o 10% a celková telesná sila o 12%
  3. Rýchlosť nervovej reakcie tela sa zvýšila o 14%, rýchlosť postrehu o 6%, čo znamená, že funkcia nervového systému sa po 6 týždňoch vibračného cvičenia zlepšila
  4. Po šesťtýždňovom vibračnom cvičení sa znížil obsah celkového cholesterolu o 10% a neutrálneho tuku o 33%.

S uvážením vyššie uvedeného je možné konštatovať, že vibračné cvičenie po dobu 6 týždňov zlepšilo fyzickú konštitúciu, svalovú silu, funkciu nervového systému a napomohlo ochranu organizmu pred hyperlipémiou. 

Autor Sunwoo Sub, profesor univerzity Kyung Hee so špecializáciou na športovú medicínu